ประกาศรายชื่อรอบ 2

เมื่อประมาณปลายปีที่แล้ว ทีมงานกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สทร. สพฐ. ได้ร่วมกันคิดและวางแผนเพื่อให้เกิดโครงการพัฒนาบุคลากรครูด้วยการใช้ Social Media ขึ้น ภายใต้ความเชื่อข้อหนึ่งคือ ครูไทยเรามีศักยภาพและความสามารถในการผลักดันวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี Social Media ให้เกิดความโดดเด่นและเป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภายใต้ความเชื่อนี้เราต่างก็รู้ว่าต้องใช้เวลาในการพัฒนาแนวคิดให้เกิด รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ ตัวชี้วัด กระบวนการ และระบบเทคโนโลยี โยงไปถึงระบบบริหารจัดการ และที่สำคัญต้องอาศัยความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงในการดำเนินงานทั้งในส่วนของ สพฐ. และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกฝังให้เกิดการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง

แนวทางการดำเนินงานในโครงการนี้ได้วางแผนไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ โดยเริ่มนำร่องให้ครู 200 คน เข้ามารู้จักและใช้เครื่องมือต่างๆ คือ WordPress, Flickr, SlideShare, Scribd, Twitter, Facebook และหลังจากการอบรม สทร.ไม่ได้เพียงเพื่อให้ครูได้รับความรู้ในเครื่องมือดังกล่าวเท่านั้น แต่เราวัดผลไปถึงการที่ครูสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดผลต่อการจัดเรียนการสอนด้วย โดย สทร. ให้ครูส่งลิงค์มาที่บล็อกกลาง เพื่อเข้ารับการประเมินผ่านบล็อกกลางนี้ โดยครูที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับเกียรติบัตรและเข้าร่วมโครงการต่อไป

ทั้งนี้ เพราะเราไม่ต้องการได้ยินเพียงคำพูดที่ทุกคนพูดเพียงว่า “เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก” และจบเท่านั้น แต่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นจริง ซึ่งมีอยู่บ่อยครั้งที่มักพบว่า เทคโนโลยีเป็นเพียงคำพูดที่แสดงให้เห็นว่าตนเองมีความสามารถในการใช้ดีมาก แต่มันจะเป็นแค่แฟชั่นและไม่มีค่าอะไรเลยหากขาดการใส่ใจและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สทร.ได้ทำการประเมินผลงานครูในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เดิมมีอยู่ในหนังสือให้นำมาสู่รูปแบบออนไลน์ และใช้เครื่องมือที่มีในโครงการสร้างผลงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้เกิดการเรียนการสอนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ ซึ่งในโครงการนี้มีตัวชี้วัดต่างๆ ดังที่ได้นำเรียนไปแล้วในบทความก่อนหน้านี้และในบันทึกข้อตกลง โดยเราเชื่อว่ามีครูอีกจำนวนมากที่ยังคงมีคำถามว่า พวกเขาจะเริ่มต้นอย่างไร จากจุดใดก่อนหลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีกระบวนการอย่างไร และจะทำอย่างไรให้ถูกต้องและยอดเยี่ยม สทร. ขอบอกว่าไม่มีใครจะให้คำตอบได้ดีที่สุดเท่ากับตัวครูและนักเรียนของท่าน อย่างไรก็ตามเราได้วิเคราะห์แล้วสรุปได้ว่า หลายท่านยังขาดการวางแผนในการนำเสนอเนื้อหา, ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือไม่ได้เต็มที่, ไม่มีกิจกรรม/ส่วนร่วมระหว่างนักเรียนกับครู

จากผลงานที่เราได้รับ (ลิงค์บล็อกครูในโครงการด้านขวามือ) พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และพอใช้ ซึ่งครูที่ผ่านการคัดเลือกเราจะนำผลงานไปต่อยอดเพื่อใช้เป็นต้นแบบและร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในปีต่อไป ซึ่งบางท่านมีโครงสร้างบล็อก/เว็บไซต์ที่ดูแล้วว่าอยู่ระดับมือโปร หากส่วนกลางส่งเสริม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าครูจะมีกำลังใจในการทำงานอย่างยิ่ง  สำหรับคนที่ไม่ผ่านและไม่ส่งผลงานมานั้น ก็อาจด้วยสาเหตุหลายด้าน เช่น เวลา, ระบบอินเทอร์เน็ต, ภาระงาน, สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ ซึ่ง สทร. ก็จะยังรอผลงานของท่านเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายต่อไป ส่วนในครั้งนี้ ทุกท่านคงต้องการทราบผลกันแล้ว ขอสรุปรายละเอียดดังนี้

นับจากเสร็จสิ้นการประชุมไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 กระทั่งถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 มีครูส่งผลงานมาให้ สทร. จำนวนทั้งสิ้น 154 คน จากจำนวนที่เข้ารับการอบรม 194 คน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 129 คน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาและจัดลำดับการให้คะแนนไว้ 4 ระดับ คือ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และไม่ผ่าน ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อขยายผลในโอกาสต่อไป


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรอบ 2 ที่นี่ listname_teacher

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมินรอบสอง สทร. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วย Social Media ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2553 โดยให้ท่านนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาด้วย ส่วนจดหมายถึงเขต เจ้าหน้าที่ สทร. จะ e-filing ไปให้ ส่วนจดหมายถึง ผอ.โรงเรียน เราจะนำขึ้นที่บล็อกกลางนี้ พร้อมทั้งส่งให้ทางอีเมล์ภายในวันจันทร์นี้ (กรุณาตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้องด้วย)

รายละเอียดของกำหนดการภายในงาน ดูได้ที่นี่ กำหนดการ

**ดาวน์โหลด จดหมายถึง ผอ.โรงเรียน

ทีมงาน
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2288 5715-6

Advertisements

Posted on กรกฎาคม 17, 2010, in ข่าวสารโครงการ. Bookmark the permalink. 177 ความเห็น.

 1. ข้าวหอม แก้วงาม

  สาวๆ หนุ่มๆ คุณเกลียดความอ้วน มากพอรึยัง??
  ข้าวหอมขอแชร์การลดน้ำหนัก 5กิโลในหนึ่งสัปดาห์ ไม่มีโยโย่
  ข้าวหอมหนักประมาณ 67 กก.เครียดคะ เพื่อนทัก อยากเก็บตัวไปลดน้ำหนักคะ ลองทุกวิธี เสียเงินฟรีทุกที จนเพื่อนสนิทแนะนำที่ปรึกษาด้านการลดน้ำหนัก บวกดูเวปเค้าแล้วเกิดความหวัง
  เลยลองโทรไปปรึกษาดู ตอนนี้ทานมา2เดือนกว่าแล้ว มีเชฟ เหมาะสำหรับคนที่มี น้ำหนักตัวเกิน ส่วนเกินมาก หรือคนที่พยายามหาสูตรลดพุง แต่ก็ไม่ได้ผล* ข้าวหอมแนะนำให้ลอง มีเชฟ
  เพื่อนเกือบทุกคน ลงความเห็นเดียวกันว่า me shapeได้ผล ดี และปลอดภัยที่สุดค่ะ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วย และที่เริศมาก!! ผลิตภัณฑ์นี้ เห็นผลภายใน 24 ชมค่ะ
  ++ ตอนนี้น้ำหนักข้าวหอม อยู่ที่ 54กิโล ได้ผลจริงๆคะ ตื่นเต้นและดีใจมาก ได้กล้ามเนื้อมาแทนที่ไขมัน เริศ!!มากเลยค่ะ จากขา และ แขนที่มันใหญ่ๆ ไม่กล้าใส่สายเดี่ยว
  ตอนนี้ แขน ขา เล็กลงมาก กล้าใส่สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น รุ้สึกดูดีขึ้น มั้นใจมากเรยทีเดียวค่ะ ข้าวหอมเลยลองมาบอกเพื่อนๆต่อคะคนเคยเซ็งเหมือนกันนะคะ
  เบอร์โทร ของพี่ที่เค้าคอยดูแลข้ามหอมตลอดเวลาการลดน้ำหนักค่ะ โทรหาพี่เค้าโดยตรงไก้เลยค่ะไม่ดุ ชื่อพี่ “วุ้นเส้น” ค่ะ พี่เค้าใจดีและน่ารักมากค่ะ เบอร์นี้เลยค่ะ >> 083-997-5379

  ดูเวปเค้าได้ที่นี้นะคะเว็บไซต์ : http://www.roseberry.igetweb.คอม
  (เปลี่ยน คอม เป็นcom ด้วยจ้า)

 2. – /\ –
  มีเหตุให้ต้องเกิดอาการ “ขี้สงสัย” ขึ้นมาอีกแล้วล่ะค่ะ
  เนื่องจากมีเหตุไม่ปกติขึ้นกับบล็อก
  ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ยอดการเข้าชมมันเยอะเกินปกติมากกกกกกกกกกก
  ทั้ง ๆ ที่บล็อกก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้น
  จากที่นั่งสังเกตุดู ช่วงชั่วโมงที่ผ่านมา สถิติเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกวินาที
  เลยสงสัยว่า .. มันเกิดอะไรขึ้น มีความรู้สึกเหมือนมีการปั่นบล็อก
  ทั้ง ๆ ที่ ไม่ได้เข้าหน้าบล็อกของตัวเองเลย
  เฝ้าแค่หลังบ้าน ลอง f5 ดูสถิติ มังเปลี่ยนแปลงตลอด
  แล้วยอดคนเข้า ก็พุ่งเร็วมาก หวั่นบล็อกเจ๊งอย่างแรง
  เพราะว่า .. ตอนนี้มังพุ่งแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลย
  ใครมีคำแนะนำดี ๆๆ ช่วยด้วยนะคะ
  Please !!!!

  ไม่รู้ว่าคิดมากไปหรือเปล่า แต่มันผิดปกติจริง ๆ
  กัวส์จะมีคนยิง กัวส์บล็อกล่ม อีกแค่ 6 โพส ก็จะถึง 100 โพส แล้ว
  ไม่อยากให้บล็อกพัง แล้วต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่

  ps: ขออภัยหากรบกวน เพียงแค่ .. ต้องการความช่วยเหลือจริง ๆ

 3. คาใจ .. คาใจอย่างแรง
  เนื่องจากเห็นหลาย ๆ บล็อก มี Likes เป็นของตัวเอง
  ก็อยากจะมีบ้าง [อิจฉา ๆๆ] ลองทำตามขั้นตอนจากลิ้งข้างล่างนี้
  http://en.support.wordpress.com/likes/
  ก็ไม่ได้เรื่องซะที จะว่าทำอะไรผิดไป ก็ไม่น่าจะใช่
  แอบคิดเข้าข้างตัวเองว่า .. อาจจะเป็นเพราะ theme ไม่ support
  ซึ่งก็ไม่น่าจะใช่อีกนั่นแหล่ะ [สงสัยจะอ่านภาษาปะกิต ไม่เข้าใจ]
  ลองจนเหนื่อย แล้วก็.. ล้ากับเน็ตดาวเทียมมากมาย
  ติด ๆ ดับ ๆ หน้าฝนแบบนี้ พี่เน็ต ชอบแวะไปลั้นลากับ น้องฝน ทุกที
  กว่าจะเปิดเวปได้แต่ละหน้า นับหนึ่งจนถึงพัน
  มันก็ยัง download แล้วนิ่งอยู่เหมือนเดิม ลุ้นจนแทบลมจะใส่
  เปลี่ยนใช้เน็ตมือถือ ก็ดีขึ้นมาหน่อย เสียแต่หาสัญญาณไม่ค่อยจะเจอ
  ไม่น่าเชื่อโฆษณา .. “โทรชัดทั่วไทย” เล้ย
  [ถึงจะไม่เชื่อก็จำเป็นต้องใช้ เพราะว่ามันใช้ได้อยู่เท่านี้]

  เฮ้อ … บ่น ๆๆๆ

  ใครมีคำแนะนำดี ๆ ช่วยชี้แนะทางสว่างด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ครูนิ
  ครูตัวน้อย ณ วังน้ำเขียว

  PS: ขออภัยหากข้อความนี้รบกวนท่าน (-/\-)

 4. เรียนทีมงาน สทร ครับ
  สำหรับคนที่ไม่ได้ไปรับใบเกียรติบัตร ด้วยตนเอง ทาง สทร จะส่งมาให้ ที่โรงเรียนไหมครับ แล้วจะส่งมาเมื่อไหร่ครับ คือ ผมจะย้ายไปทำงานที่โรงเรียนอื่นครับ

 5. ศีตลา สนิทโกศัย

  ขอโทษนะคะ..คือไม่ทราบเลยว่าผลการคัดเลือกรอบแรกประกาศตอนไหน
  เพราะเข้ามาบ่อยแล้วไม่มีประกาศอะไรเลย
  พอมารู้อีกทีเขาประกาศรอบสองและเข้าอบรมไปแล้วเรียบร้อย
  รู้สึกเสียใจมากค่ะ..แต่ก็โทษตัวเองนี่แหละที่ไม่อดทนเข้ามาเช็คข่าว
  อย่างไรก็ตามอยากขอความกรุณาผู้จัดนะคะ..
  หากมีเอกสารหรือตัวอย่างผลงานที่พอจะส่งให้ดิฉันศึกษาด้วยตัวเองได้
  ขอความกรุณาเป็นอย่างยิ่งค่ะ..และขอบคุณล่วงหน้านะคะ
  เนื่องจากดิฉันรับผิดชอบโครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ของโรงเรียน
  อยากจะนำความรู้ไปถ่ายทอดให้ครูในโรงเรียน

  ด้วยความมุ่งมั่น..และขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ..
  เบอร์โทร.085-2415277 อ.ศีตลา สนิทโกศัย ร.ร.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่
  จ.ขอนแก่น 40110

 6. สวัสดีครับ ทีมงาน สทร.Social Media
  สอบถามเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับ ต้องมีหนังสือแจ้งเรื่องการเบิกจ่ายเงินไปที่เขตก่อนไหมครับ เพราะไปติดต่อที่เขตทางเจ้าหน้าที่การเงินยังไม่ทราบเรื่องครับ

 7. สวัสดีค่ะทีมงาน สทร.Social Media
  หลังการประชุมสัมมนากลับไปถึงบ้านปั๊บก็รีบปรับรูปร่างหน้าตาของเว็บตามที่ได้เห็นรูปแบบดีๆของเพื่อนครู Social Media แต่ยังทำไม่ได้อีกหลายเรื่องคือ การนำรูปภาพจาก frickr มาใส่ใน wordpres ลองทำหลายรอบจนเมื่อยแล้วค่ะ เมื่อวานนี้ได้รับหนังสือด่วนจากเขตฯให้ไปอบรม Master teacher วิชาภาษาไทย 5วันและจะมาประชุมสัมมนาโครงการ MultiPoint Mouse ที่โรงแรมแมกซ์ต่อเนื่องยาวเลยรวมเป็น 8 วัน ผอ.ก็เป็นห่วงเรื่องเวลาสอน พอดีครูลัฐิกากำลังให้เด็กๆศึกษาเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติจากบล้อคครูลัฐิกาอยู่ เด็กๆบอกว่าครูคะครูก็สั่งงานในเว็บเหมือนที่พวกหนูกำลังทำไง ผอ.หายกังวลเลยค่ะ เพราะท่านติดตามดูพฤติกรรมของเด็กๆระหว่างการเรียนด้วย Social Media อยู่ตลอด ครูลัฐิกาเองก็ไม่ค่อยห่วงเพราะเราได้คัดกรองเว็บที่จะให้นักเรียนไปศึกษาต่อแล้ว เด็กๆต้องไปอ่านจากเว็บที่ครูเลือกมาให้เขาก็ไม่เสียเวลาหลงทางไปหาจากเว็บอื่นๆ จากนั้นก็ตั้งคำถามจากความรู้ในเว็บที่เลือก ฉะนั้นเวลา 1 ชั่วโมงของวิชาภาษาไทยรับรองได้ว่าเขาไม่มีทางไปเข้าเล่นเกมได้เลย เพราะยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนรอต่อคิวตอบคำถามอยู่ โครงการ Social Media นี้ดีจริงๆค่ะ

 8. ยินดีด้วยค่ะ ทุกๆคน เห็นด้วยกับความคิดดีๆ ที่ทุกคนช่วยกันค่ะ

 9. อยากเห็นภาพตอนรับเกียรติบัตรจังเลยค่ะ

 10. สมัครเป็นสมาชิกเว็บ dowebd.com แล้วนะคะ

 11. ขอบคุณ สทร ที่ให้สังคมเครือข่ายที่ดี คับ
  ปล.ขอบคุณสำหรับ ถั่วต้ม แซ่บหลาย

 12. แอบมาส่งงาน(แต่ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าส่งงานหรือเปล่านะคะ)
  http://krujukjun.wordpress.com/2010/07/25/smedu2/
  เพราะพึ่งจะเริ่มทำค่ะ ยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่ แต่ก็ส่งมาให้ทาง สทร.ก่อน ส่วน paper แล้วจะส่งให้ทีหลังนะ (ขอบอกนะคะว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่ะนี่เพียงแค่เกริ่นนำเท่านั้นเองค่ะ)

 13. ขอขอบคุณทีมงาน สทร.ทุกท่านที่ให้โอกาสดี ๆ ได้เติมเต็มสำหรับ Social Media หวังว่าจะได้เจอกันอีก เมื่อชาติต้องการครับ

 14. สวัสดีคะ เดินทางกลับถึงนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้วคะ ขอบคุณทีมงานทุกท่าน และจะระลึกถึงเพื่อนทุกคนและมีอะไร ทีมนครศรีธรรมราช เต็มใจทำอย่างเต็มที่คะ

 15. ครูขนิษฐา วทัญญู

  กลับถึงบ้าน ทันทำบุญด้วย..เลยขอพรพระให้ชาว SMEDU ทุกคน มีความสุข …ฝากทีมงาน สทร. ว่าคงมีโอกาสให้ พวกเราได้พบกันอีกนะค่ะ..ก้าวต่อไปต้องทำอย่้างไรต่อก็บอกด้วนะค่ะ..ตอนนี้จะพัฒนางานต่อไปเรื่อย ๆ ..

  • มาทักทายพี่สาวคนน่ารักค่ะ น้องกลับถึงบ้านพร้อมๆกับไม่สบาย (หอบหิ้วความไม่สบายกลับมาด้วยค่ะ)แต่ก็มาทำงานวันนี้ไหวค่ะ …มาอบรมคราวนี้รู้สึกอบอุ่นยังไงบอกไม่ถูกค่ะ ต้องขอขอบคุณ ทีมงาน สทร.ที่จัดให้มีโครงการดีๆแบบนี้ สัญญาว่าจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเพราะอยากเห็นเด็กไทยเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข อยู่ร่วมกับคนอื่นได้

 16. ขอบคุณทีมงาน สทร. สพฐ. อยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้อีก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการต่อเนื่องอีกต่อไป และขยายผลให้ครูไทยได้ใช้จัดการเรียนรู้ทั่วประเทศไทย

 17. ชัยวัฒน์ พลธรรม

  ต้องการภาพการอบรม เพราะไม่มีกล้องไปถ่าย จะขอบคุณทีมงานอย่างมาก

 18. สวัสดีคะถึงชุมพรโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณทีมงานทุกคน ขอบคุณกำลังใจที่ให้กันในการพบกันครั้งนี้ ค่ะ

  • ตอบ อ. สุภาภรณ์ และ อ.สุภาวดี ..ทีมงานดีใจค่ะที่ อ.ทั้งสองและชาว smedu เดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนอกเหนือจากงานด้วยนะคะ

 19. ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพ ขอบคุณทีมงานของสทร.ทุก ๆท่านที่มอบโอกาสดี ๆให้ขอบคุณค่ะ

 20. ไม่ได้ๆไปครับ เสียใจมาก นาทีสุดท้าย ส่งเอกสารให้ สทร ทัน แต่ก็โดนขัดขวาง เสียความรู้สึกจัง ขอบคุณ สทร ที่จัดโครงการดีๆ อย่างนี้ ครั้งต่อไป ย้ายโรงเรียนได้เมื่อไหร่ จะไปอีก

 21. สวัสดีค่ะพี่เมาะ คุณทองทิพย์และทีมงาน สทร. Social Media ทุกท่านที่คอยให้กำลังใจเหมือนครอบครัวเดียวกัน ครูอุตรดิตถ์ทั้ง 2 คน เดินทางกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วค่ะ ขอขอบคุณในความห่วงใยทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ได้รับจากการร่วมโครงการนี้มากค่ะ

 22. สมาชิกทุกท่าน กลับถึงบ้านแล้วครับ ฝากทางทีมงาน twitter ของผม /kroochaiwat นะครับ ของคุณทาง สทร. เป็นอย่างมาก

 23. ขอบคุณมากนะคะพี่ ๆ สทร ที่จัดโครงการดี ๆ ทำให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ ขอบคุณค่ะ

 24. สัมมนาเสร็จแล้ว…
  ขอบคุณทุกท่าน ทำให้ได้ความคิดดีๆๆ จะกลับไปทำงานและพัฒนาต่อ…

 25. สวัสดีค่ะ…
  ดีใจที่ได้เจอคุณครู ทุกท่าน
  และทีมงาน สทร. อีกครั้ง…

 26. เรียนถาม สทร. ครับ
  จากการที่ผมทดลองใช้ cms มาหลายชนิด ผมเห็นว่า wordpress สามารถสร้าง content ได้ง่ายที่สุด แต่จะยากในการจัดการเมนูบทเรียน อีกทั้งการเปลี่ยน theme ก็อาจทำให้เมนูที่กำหนดไว้เปลี่ยนไปด้วย
  ถ้าผมจะเปลี่ยนมาใช้ joomla ซึ่งเป็น free cms เหมือนกัน เป็นเว็บกลางสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นไปได้หรือไม่ครับ เพราะจะมีความสะดวกต่อการจัดการเมนูมากกว่า wordpress

 27. ตามมาเก็บความรู้

 28. ณ โรงแรมแม็กซ์ ได้รับความรู้เพิ่มมากๆเลยค่ะ สำหรับsocial media นี่ขนาดแค่ช่วงวันแรกนะเนี่ย ขอบคุณเพื่อนครูที่ให้ความรู้ใหม่ๆนะคะ จะนำไปพัฒนาเวปและการสอนต่อไปค่ะ

 29. ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร

  ยินดีที่ได้เจออาจารย์ทุกท่านอีกครั้งครับ

 30. ที่ชั้น 9 โรงแรมแมกซ์ กทม.
  สวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ สทร.และสมาชิก Social Media ทุกท่าน วันนี้ 24 กรกฎาคม 2553 มาถึงโรงแรมตั้งแต่ตี 4 นอนหลับได้ตื่นหนึ่งแล้วค่ะ เวลา 13.00 น ลงทะเบียนเข้ารับการประชุมสัมมนา ได้เห็นเพื่อนสมาชิกเริ่มมาลงทะเบียนกันแล้ว แต่รู้สึกหายหน้าหายตาไปเยอะเลยอาจด้วยภารกิจ สมาชิกจากอุตรดิตถ์ก็หายไป 1 คน คือ คุณครูเต็มสิริ เอี่ยมสกุล หรือครูนกยูงผ่านการประเมินรอบสองด้วยแต่กำลังติดต่อวีซ่าเพื่อเดินทางไปทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น 2ปี ก็เลยไม่ได้มาร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้ด้วยค่ะ บรรยากาศวันนี้ดูค่อนข้างอบอุ่นขึ้นจากการได้รู้จักทักทายของเพื่อนครูเรา บางท่านจำหน้าไม่ได้เพราะตัวจริงกับรูปใน Net ไม่ค่อยเหมือนกัน (ตัวจริงสวย/หล่อกว่ารูปไง)

 31. ครูอาจารย์คือบทชี้วัดความเจริญพัฒนาของชาติครับ สนับสนุนครับ

 32. ขอให้อ.ทุกท่านเดินทางมาด้วยความปลอดภัยนะคะ

 33. ขอให้ทุกท่านจงโชคดี และเดินทางปลอดภัย ในการไปสัมมนาครั้งนี้ และนำความรู้ที่ได้ มาแบ่งปันกับคนที่ไม่ได้ไป ด้วยนะครับ

 34. พี่จั๊กจั่น คงไม่ได้ไปราช 27 ล่ะครับ เดือนหน้าจะไปราช 26 แล้วครับ

 35. ถึงพี่จั๊กจั่น คงไม่ได้ไปแล้วล่ะ ผู้ใหญ่ไม่..หนับหนุน

 36. อริศรา สะสม น่าน คะ ไปด้วยนะคะ เนตไม่ดี คะ

 37. ครูขนิษฐา วทัญญู

  เรียน สทร
  ได้ส่ง หนังสืออนุญาตไปราชการ และ แบบตอบรับ ให้แล้วนะค่ะ ส่งทั้งแฟกซ์ ทั้ง e-mail เลย ไม่ทราบว่า ได้หรือยัง

  ขนิษฐา วทัญญู

 38. เจอกันที่ แมกซ์นะคะ

 39. เรียน
  ทีมงานโครงการ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ได้ส่งแบบตอบรับทางเมล์และทางแฟ็กซ์ และตัวจริงจะนำไปส่งพร้อมการไปอบรมนะคะ
  ขอบพระคุณคะ

 40. เรียนถาม ทาง สทร.ว่า ถ้าไปอบรมไม่ได้ในช่วงดังกล่าว จะทำอย่างไรคะ เพราะตรงกับงานทำบุญร้อยวันน้องสาวน่ะค่ะ เลื่อนไม่ได้ ช่วยตอบด้วยนะคะ ไม่สบายใจเลยค่ะ..
  ..อ้อ..อ่านมาหลาย คห.แล้ว ดิฉันอยู่กรุงเทพมหานครเขต 3 ค่ะ ยังเบิกค่าเดินทางไม่ได้เหมือนกัน ทั้งที่โรงเรียนเป็นที่ตั้งของเขตเลยค่ะ..(ไชยฉิมพลีวิทยาคม) ไปถามที่การเงินเขต พี่เขาบอกว่า ยังไม่เห็นมีหนังสือมาเลยค่ะ..คิดว่าคงได้ทำบุญเข้าพรรษาไปแล้วล่ะจ้า..เพราะฉะนั้นเพื่อนครูที่ห่างไกลเขต ไม่ต้องเสียใจไปนะจ๊ะ..

 41. เกศินี เพ็ชรรุ่ง

  ยังไม่ได้ส่งใบตอบรับ เนื่องจากผอ ยังไม่อยู่ น่าจะได้วันพรุ่งนี้ค่ะ แต่มาคอนเฟิร์มว่าไปแน่ค่ะ ถ้าจะเอาใบตอบรับไปให้วันอบรมเลยได้ไหมค่ะ

 42. สวัสดีครับครูไทยหัวใจไอทีทุกท่านครับ เรียน สทร กระผมนายเดชาธร พองาม ได้ส่งใบตอบรับทางอีเมลล์ไปแล้วนะครับ ต้องขอแสดงความยินดีกับครูทุกท่านที่ผ่านประเมินรอบสองนะครับ และสำหรับครูที่ยังไม่ผ่านประเมินรอบสอง ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ยังไงก็พัฒนาต่อไปนะครับ ยังไงก็แล้วแต่ครับผลงานที่เราทำจะดีไม่สำคัญแต่สำคัญอยู่ที่เรานำไปใช้สอนเ็ด็กแล้วเด็กการพัฒนาไหม อย่างไรก็แล้วผมมีข้อคิดจากรายการคนค้นคนทางช่อง 9 ครับ “ความดีนั้นไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเองครับ” สวัสดีครับ

 43. สวัสดีค่ะ ครูติ๋วได้ส่งข้อความบางอย่างทางอีเมลค่ะ เพราะมีข้อหารือบางประการ อ่านทุกความคิดเพห็นแล้ว ดีใจกับ สทร.และเด็กๆในยุคต่อไป เพราะครูไทยมีหัวใจเป็นผ้ให้ เพื่อเรียนรู้ ….ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ …และ ขอบคุณอีกครํง ทั้งทีมงานผู้จัด ขอบคุณสุดท้าย และมากมาก คือ ผ้อำนวยการสำรวจ ถนอมศักดิ์ ที่ท่านอนุญาต ทั้งที่โรงเรียนมีภาระกิจมากมาย ทั้งเป็นศูนย์การแข่งขัน อบรม ครูติ๋ว เองอบรมตลอดเช่นกัน cแต่ครั้งนี้ พิเศษ และวิเศษที่สุด เพราะถือว่า เป็นการอบรม นอกตำราจริงๆๆๆ สุดยอดค่ะ..อยู่อันดับที่เท่าไหร่..ไม่เป็นไรค่ะ …ขอฉันอยู่ตรงนี้ก็พอค่ะ…

 44. เสาร์อาทิตย์ ก็สอนหนังสือครับ (ฝากคาบสอนได้แล้ว แต่…._รอ)

 45. ถึง คุณ withawat วันหยุดยาวไม่ขอ ผ.อ. ก็มาได้มะไช่หรอคะ

 46. คงจะไม่ได้ไปแล้วล่ะครับ ผอ.ไปราชการ กลับมาพรู่งนี้เย็น รอง ผอ. ก็บอกว่ารอถาม ผอ. เอาไว้โอกาสหน้านะครับ ย้ายโรงเรียนเมื่อไหร่ แล้วจะไปอบรมอีก อิอิ

  • ไม่ได้ไปคือกัน ติดนั่นติดนี่ แย่จัง

   ICT ชุมชน จะมาส่งของวันอาทิตย์

   แล้วจะแยกร่างไงนี่ ไหนจะราชภัฏอีก 555 อดไปเลย

   ฝากน้องเตยไปเอาความรู้มาเผื่อละกัน

 47. อยากทราบจังเลยค่ะ ว่าผลงานของตนเองอยู่ในเกณฑ์ไหน ดีมาก ดี หรือพอใช้

 48. ส่งแบบตอบรับไปแล้วคะ แล้วพบกันนะคะ

 49. ส่งแบบตอบรับแล้วครับ
  ดีใจจัง
  เจอกันวันอบรมนะครับ
  ทุกคน

 50. ส่งแบบตอบรับแล้วนะครับ
  คงได้เจอเพื่อนๆ ครูทุกท่านครับ

 51. ไปดูตารางสอนเสริมมาแล้ว สอนวันอาทิตย์ 25 ก.ค _สงสัยงานนี้ต้องแฮ้วอีกแล้ว กำลังหาทางฝากคาบสอน (วันหยุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ)

 52. อยู่โรงเรียนชายแดนวังน้ำเขียว
  ห่างจากสำนักงานเขต 100++ กิโลเมตร
  ส่งเอกสารเบิกค่าเดินทาง ถูกตีกลับ 2 ครั้ง

  ครั้งแรกให้เหตุผลว่า .. “แบบผิด” ให้แบบใหม่มา
  ก็เหมือนกับแบบที่ จนท. บอกว่า “ผิด” ทุกประการ
  ต่างกันเพียง “พิมพ์” ไป ไม่ได้ “เขียน”

  ครั้งที่สองให้เหตุผลว่า .. เบิกเกินจริง
  จาก โรงเรียนไปตัวอำเภอ (ระยะทาง 40+ กิโลเมตร)
  ค่ารถรับจ้าง 250 บาท เยอะเกินไป = =”

  ครั้งที่สาม ก็เลยเขียนไปงั้น ๆ ให้ก็เอา ไม่ให้ก็ไม่เอา
  เบื่อจะตามเรื่องแล้ว

  ครูตัวน้อย ณ วังน้ำเขียว

  PS: ต้องฝาก ผอ. ไปตามเรื่องให้ ทุกครั้ง เนื่องจากติดภารกิจ (สอน)

 53. รู้สึกว่าคุณครูจะไปสัมมนาไม่ได้หลายคนเลย

  แต่กำหนดการออกมาแล้ว คงเปลี่ยนไมได้แล้วล่ะมั๊งครับ

  ครูที่ไปร่วมสัมมนาเอาไว้พบกันที่ maxx hotel นะครับ 😀

 54. เรียน คณะกรรมการดำเนินงาน สทร.
  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
  ดิฉันมีความคิดเห็นเหมือนกับทุกๆ ท่านค่ะ ว่าถ้าเป็นไปได้การเบิก ณ จุดที่อบรม น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ดิฉันเองก็ยังไม่ได้เบิกค่าเดินทางเหมือนกัน
  ขอบคุณค่ะ

 55. เห็นด้วยว่าควรเบิกจ่าย ณ ที่อบรม/วันที่ไปอบรม เพราะจะได้ไม่เสียเวลาในการไปเขตฯ เพราะติดภาระคาบสอนและงานทางโรงเรียน ออกไปก็ต้องขออนุญาต และเกรงใจในการฝากคาบสอนคะ

 56. แจ้งเปลี่ยน e-mail ครับ

  withawatna.wordpress.com
  withawatna@gmail.com

  ถึงจะเป็นวันหยุดแต่ครูราชประชานุเคราะห์ 30 ไม่ได้หยุดนะครับ ผมเองต้องสอนหนังสือตามปกติครับ ที่นี่เขาเรียนกันทุกวันครับ เสาร์อาทิตย์ก็ไม่เว้นครับ ขอสอบถามหน่อยครับว่าถ้าไม่ได้ไปสัมมนา ครั้งนี้ ผมจะได้รับเกียรติบัตรไหมครับ ถ้าได้กรุณาส่งมาที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
  (ครูท่านไหนอยากสอนหนังสือวันเสาร์อาทิตย์ ก็ย้ายมาอยู่ได้นะครับ)

  • อ้าว ผอ ไม่ให้มาหรอกหรือเนี่ย ผอ รปค30 เนี่ยใจร้ายจังเลยนะคะ ไม่เหมือนพี่ ผอ รปค27 ใจดี อนุญาตให้ไปสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

  • ตกลงเขตเรา ไม่มีใครว่างได้ไปเลยซักคนอะดิ … ครูวิทวัฒน์

   สอบถาม สทร

   ถ้าไปวันสุดท้ายวันเดียวได้ไหมครับ จะได้นั่งรถไปเย็นวันอาทิตย์ แล้วถึงเช้าวันจันทร์ เย็นวันจันทร์ กลับ เดินทางสนุกดี

 57. ดีใจค่าาาา …ขอบคุณที่ช่วยให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์..นักเรียนสนุกมาก(ครูก้อสนุกเหมือนกัน)จะพัฒนางานให้เข้าสู่มาตรฐานของ สทร.ให้จงได้
  がんばろうと思う。
  ครูโรงเรียนเด็กชาย…

 58. ผมอยากทราบว่าผลการประเมินของผมอยู่ระดับใดครับ
  จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น
  ชิตชัย โพธิ์ประภา

 59. เบิกเงินค่าพาหนะ ของ สพท.นศ. 3 เบิกได้เมื่อต้นพฤษภาคม หลังส่งเบิกประมาณ 15 วัน แต่ได้ไม่เต็มตามที่ สทร.อนุมัติไป เขตให้เบิกตามที่จ่ายจริง

 60. เรียน คณะกรรมการ สทร.
  เรื่อง ทบทวนการพิจารณาประเมินบล็อก
  ดิฉัน นางดวงใจ วงษ์อนุ อายุ 51 ปี ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาเคมีชั้น ม. 4 เพิ่งได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ร.ร.สุรธรรมพิทักษ์ เมื่อเดือนพฤษภาคม และกำลังดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนวิทย์ยุค 2.0 และนำเสนอแนวคิดกับผู้บริหาร นักเรียน และเพื่อนครูที่มีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง นับว่าดิฉันได้เคลื่อนไหวทางบล็อกภาคพื้นดินและมีเพื่อนครูเครือข่ายอีกจำนวนหนึ่ง
  ทางบล็อก wordpress ดิฉันก็ได้จัดตั้งให้ดูดี เครื่องมือ social media ก็ได้เลือกใช้ที่ชอบ เช่น twiter และ facebook กับนักเรียนใหม่
  ดิฉันได้ลงมือทำด้วยตนเองทุกอย่าง ไม่ได้ให้ลูกช่วยทำเลยทั้ง ๆ ที่ลูกชายจบป.โท ด้านวิศวคอมฯ จาักจุฬาฯ เพียงแต่ถามบ้างเล็กน้อย
  ดังนั้น ดิฉันจึงขอให้ประเมินตามสภาพจริง ว่ามีการพัฒนาขึ้นหรือไม่ และประการสำคัญคือเพื่อนครูเครือข่ายที่โรงเรียนจะได้กล้าไว้ใจเมื่อมีใบเกียรติบัตรมายืนยัน

  • พี่เมาะ สทร

   ดิฉันเห็นด้วยที่อาจารย์ต้องการให้เกียรติบัตรของเรามีคุณค่า ความจริงแล้วคณะกรรมการของเราใช้เกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างสูง จะเห็นได้ว่าเรามีการคัดเลือกผลงานในรอบแรกก่อนการพิจารณาในรอบที่ 2 แต่หลังจากการอภิปรายในหมู่คณะกรรมการ ส่วนใหญ่เห็นว่า เนื่องจากเป็นโครงการนำร่อง รูปแบบการทำงานของครูมีหลากหลาย เราจึงมีความเห็นตรงกันว่า กรณีที่่ครูได้ทำงานมาเต็มที่แล้ว พบปัญหาอุปสรรค เราน่าจะให้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จะได้กลับไปดำเนินการสอนแบบมีทิศทาง ซึ่งเราจะหาทางช่วยเหลือ พัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป อีกทั้งคุณครูในโครงการของเราที่มีผลงานโดดเด่น จะได้เป็นวิทยากรในระดับสพฐ.เพื่ออบรมขยายผลไปทั่วประเทศด้วย
   อัจฉรา จันทพลาบูรณื

  • เรียน อ.ดวงใจ
   ตามที่กรรมการได้ตรวจสอบผลงานไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 นั้น เนื้อหาที่ อ.มีในบล็อกนั้นน้อยมากและไม่เคลื่อนไหว อ.เพิ่งมาใส่เนื้อหา/สื่อ อ.เพิ่งมาเพิ่มหลังจากกรรมการประเมิน (18 ก.ค. 53)

 61. นิรุทธิ์ อุทาทิำพย์

  เงินคราวที่แล้วยังไม่ได้ดำเนินการเบิกเลยครับ โรงเรียนอยู่ห่างจาก เขต 100 กิโลเมตร
  แบบเบิกเงินก็ไม่รู้จะหาได้ที่ไหน เฮอ ทุกขลาภ อีกแล้ว

  • พี่เมาะ สทร

   เข้าใจและเห็นใจอาจารย์ แต่เนื่องจากสพฐ.มีงานมาก เจ้าหน้าที่การเงินมีไม่เพียงพอ จึงมีนโยบายให้กระจายไปที่เขต แต่ดิฉันจะเรียนเสนอปัญหาให้ผู้บริหารทราบต่อไป
   อัจฉรา จันทพลาบูรณ์
   หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่ฯ

 62. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินรอบที่สอง จำนวน 129 คน แต่ในหนังสือแจ้งสำนักงานเขตกับโรงเรียนมีเพิ่มมาอีก 4 คน เป็น 133 คน 4 คนหลังนี้ประเมินรอบที่สามอีกหรือเปล่าครับ

  • เรียน อาจารย์ทุกท่าน

   ตาม คห ข้างต้น 4 คนหลังเป็นคณะทีมงานของโครงการ ดังนั้น เมื่อเชิญประชุม ทาง สทร. จะต้องมีหนังสือขออนุญาตมาที่ สพท.ต้นสังกัดของทั้ง 4 ท่านด้วย จึงจะเห็นได้ว่า ในประกาศรายชื่อมีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 129 คน สำหรับรายชื่อแนบที่แจ้งไปที่ สพท. และโรงเรียนมีจำนวน 133 คน (เพิ่มมาอีก 4 คน)ซึ่งเป็นคณะทำงานของโครงการที่เพิ่มมาค่ะ มิใช่อาจารย์ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการแล้วได้รับการประเมินรอบที่สามตามที่กล่าวอ้าง

 63. ผมก็คนหนึ่งครับตั้งแต่ไปอบรมปลายเดีอนมีนาคมที่ผ่านมา ยังไม่ได้ทำเรื่องเบิกเงินเลยครับ แล้วเงินที่โอนให้มีข้อกำหนดไหมครับ ต้องเบิกภายในเท่าไหร่ครับ คือในปีงบประมาณนี้ใช่ป่าวครับ เผื่อจะไปเขียนเบิกพร้อมกับการไปอบรมรอบที่ 2 ครับ แต่คงเบิกไม่ได้ตามยอดที่ สทร.โอนมาให้ เพราะเค้าให้เบิกตามค่าโดยสารที่ประหยัดที่สุด แถมเหลืออีกตั้งหลายหลายร้อย เท่าที่สอบถามมา….

 64. เห็นด้วยกับหลายๆท่านครับ จะเป็นไปได้มั้ยครับที่จะพิจารณาเบิกจ่ายที่อบรมเลย… ขอบคุณครับ

 65. ค่าใช้จ่ายจะโอนไปเขตอีกแล้วเหรอครับ เครียดเลย เดินทางไปเขต ไม่ต่ำกว่า 3 รอบกว่าจะได้เงิน เฉพาะค่าน้ำมันไปติดต่อราชการ ก็ปาเข้าไปเกือบพันแล้วนะครับ รอบที่แล้ว จ่ายค่าเดินทางไปจำนวนหนึ่ง แต่การเงินให้เบิกอย่างประหยัดมาก เห็นยอดเงินเข้าแล้วน้อยใจนิดหน่อย

  ถ้าเป็นไปได้โอนมาโรงเรียน แล้วให้โรงเรียนล้างหนี้ได้หรือไม่ครับ อย่างน้อยก็ช่วยประหยัดค่าเดินทางไปติดต่อราชการที่เขตก็ได้

  วรวิทย์ ไชยวงศ์คต
  โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” สพท.สกลนคร เขต 3

  • ผมรู้ครับว่าถ้าต้องไปเบิกที่เขต จะเป็นยังไง
   รอบที่แล้วผมก็เลยตัดสินใจไม่ทำเรื่องเบิก
   ไม่คุ้ม กับการเดินทางไปเขต หลายรอบ แถมไกลซะด้วย

   ถ้าคราวนี้โอนไปเขตอีก ผมก็ขอไม่เบิกเหมือนเดิมครับ
   ของผมไม่ต้องโอนไปให้นะครับ

   ชิตชัย โพธิ์ประภา

  • เห็นด้วยค่ะ เพราะว่าเบิกเงินกับเขต เครียดค่ะ ถ้าเป็นไปได้เบิกที่อบรมได้ไหมคะ เหมือนกันกับครูวรวิทย์ เดินทางไปเขตแต่ละครั้ง ทั้งค่าน้ำมันรถ ทั้งเสียเวลาครึ่งวัน รบกวน ทาง สทร.พิจารณาด้วยค่ะ

 66. เพิ่งกลับจากดูงาน อ.บ้านแท่น ชัยภูมิ มา อาทิตย์หน้าก็ต้องไป กทม.อีกแล้ว ออกบ้านทุกเสาร์อาทิตย์เลย แต่ก็จะมาค่ะ ^_^

 67. ตอนนี้กำลังรอลุ้นอยู่ค่ะ
  ว่า ผอ. จะอนุญาตหรือปล่าว
  เนื่องจากตรงกับไปเข้าค่ายลูกเสือ ATC

 68. เพิ่งกลับมาจากอบรมและประชุมยาว ๕ วัน ตั้งแต่ พฤ ถึง จันทร์
  แล้วก็ต้องไปอีกแล้วเพราะผมก็ผ่าน (กับเขาด้วย)

  ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ผ่านนะครับ

  แล้วพบกัน

  ขอบคุณ สทร. ที่ให้โอกาสในการทำงานต่อครับ

 69. ขอระบายหน่อยครับ ปกติที่ทำงานกับ สทร. เจ้าหน้าที่ สทร มักจะดำเนินการเบิกจ่ายให้ในวันกลับ ผู้เข้าอบรมมีหน้าที่กรอกรายละเอียดเท่านั้นเอง การที่โอนมาที่ สพท ที่สังกัด ดำเนินการยุงยากวุ่นวาย เรื่องมาก ถามโน้นนี่ ผมล่ะเบื่อครับ เลยไม่อยากจะไปติดต่อดำเนินการเลย ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทีมงานนี้มีความคิดอย่างไร หรือว่าไม่อยากดำเนินการให้ เพราะจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมาก กลัวทำไม่ทันหรืออย่างไร ถ้ากลัววุ่นวายก็ระบุตัวเงินมาให้แน่ชัด จะได้เขียนถูกไงครับ กว่าพี่อีกคนในเขตจะได้เงิน ดำเนินการหลายรอบพอดู…….. เฮ้ย ไม่เข้าใจระบบราชการจริง ๆ เลย ทำไมไม่ทำให้เป็น one stop service บ้างน้อ

  • เห็นด้วย เราไปอบรมมาได้ตั้งสองเดือน ถึงจะได้ค่าเดินทาง

   เดือนนี้จ่ายเงินกุ้ กยศ. ไปแล้วด้วย ฮืออๆๆๆ (เหลือเงินน้อย)

   สทร. จัดให้ที่อบรมเลยไม่ได้เหรอครับ

  • แปลกนะครับ
   พอเขาแจ้งว่าให้ไปเบิกได้
   ผมไปเบิกแล้วไม่กี่วันก็ได้เลย
   โอนเข้าบัญชี

   เจ้าหน้าที่น่ารัก
   บอกว่าไม่เห็นเรื่องนะน้อง แต่เขียนล้างไว้เลยเรื่องมาแล้วจะโอนเข้าบัญชีให้
   ไม่กี่วันเงินก็เข้าบัญชี

   ไม่เห็นช้านะครับ
   สพท.สุรินทร์ 1

  • ผมทำงานกับ สทร อีกกลุ่ม คือ สหวิชา.คอม ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยคราบ กรอกการเดินทางอย่างเดียว สมาชิกเขาก็ตั้ง 180 กว่าคน ก็ยังทำมันเลยครับ งง

 70. กรุณาตรวจสอบ….. ใบตอบรับด้วยครับ มีการพิมพ์ตกหล่น……… ในส่วนของเดือนน่ะครับ รบกวนช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับ

 71. อยากเป็นครู ทำยังไงดีครับ เกี่ยวกับออกแบบ ออกแบบ

 72. อยากรู้ผลงานของตัวเองจะอยู่ในระดับไหนนะ..

 73. ยินดีกับคณะครูทุกท่านที่ผ่านการประเมินด้วยนะคะ ครั้งนี้ไม่ไหวจริงๆ เพราะมีอาการแพ้ท้องอยู่เนืองๆ ทำให้ไม่สามารถทำผลงานได้เลย ตัวไม่ได้ไป แต่จะส่งกำลังใจไปให้พี่ ๆ และเพื่อนครูทุกท่านแทนนะคะ

 74. คือตอนนี้ผมย้ายจากโรงเรียนปัว มาอยู่ โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จ.น่าน สพท น่านเขต1 แล้วครับผม รบกวนย้ายที่อยู่ด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับผม

 75. ดีใจที่ผ่านการประเมิน ต้องขอบคุณทางคณะกรรมการ สทร. ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไป เพื่อประโยชน์แก่เด็กๆ ต่อไป ขอบคุณค่ะ

 76. ่อยู่แดนใต้ จ.ตรัง ด้วยภาระกิจมากมาย จะเิบิกค่าเครื่องได้มั๋ยเนี่ย ถึงไม่ได้ก็จะไป งานนี้สู้อยู่แล้ว

 77. ขอบพระคุณครับที่ได้รับคัดเืลือกครั้งนี้
  มันเป็นช่วยเทศกาลวันหยุด 4 วัน ผม
  เกือบจองตั๋วรถไม่ัทันเต็มหมดเลย แย่เลย
  งานนี้คงมีหลายท่านติดเรียน โท ติดสอบ
  ติดงานอื่นๆ
  แล้่วเจอกันครับ รร.แม็กซ์ เพิ่งไปอบรม ObecLMS มาครับ

  http://pakornkrits.wordpress.com

 78. ก่อนอื่นต้องขอน้อมความเคารพอย่างสูงและขอแสดงความขอบพระคุณกับ ทีมงานสทร.มากครับ ที่ให้โอกาสผมนายเดชาธร พองาม(ครูบ้านนอกหัวใจไอที)ได้รับการคัดเลือกผ่านการประเมินรอบสองครับ และขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ผ่านประเมินรอบสอง (127 ท่าน)ครับ ผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นครูไอที เราจะต้องมีพัฒนาการสอนและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับ เพราะว่าประเทศเพื่อนเราพัฒนาไปไกลแล้วนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ ถ้าเรานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการอบรมไปใช้จริงๆ จะเปิดประโยชน์กับการศึกษาไทยแน่นอนครับ และอยากให้ครูทุกท่านได้น้อมนำพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวไปใช้จะดีมากๆ นะครับ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามและทรงเป็นแบบอย่างของความดีงาม ยากที่ใครจะเสมอเหมือนในโลกนี้ ซึ่งผมได้นำคำสอนและบทเพลงที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี ครูท่านไหนสนใจและนำไปใช้ประกอบการสอนก่อนเรียนจะดีมากนะครับ url http://kroodechathon.wordpress.com/

 79. แล้วเจอกันนะคะ อาจารย์ทุกท่าน >.<

  ขอบคุณค่ะ

 80. วันนี้ พึ่งกลับมาจาก เขาใหญ่ครับ

  ก็รีบมาเปิดลุ้นระทึก นั่งอ่านคอมเม้นท์ ของเพื่อนครูหลายๆ คน
  ก็เป็นเหมือนกันครับ สงสัยต้องโดดเรียนคุณครูที่ มหาลัยแล้วหล่ะ อยากไปเจอเพื่อนครู ชาว Socail Network จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

  แล้วจะส่งรูปไปเที่ยวเขาใหญ่มาให้ดูนะครับ

 81. เลื่อนไม่ได้แล้วเหรอครับ ต้องเรียน เสาร์ อาทิตย์ เห็นเพื่อนในโครงการก็ติดเรียน ป.โท กันเยอะ ช่วยพิจารณาด้วยครับ อยากไปมาก แต่ก็ต้องแก้งานวิจัยด้วย

  ปล. ถ้าไม่ได้เข้าร่วม รอบสอง ทาง สทร. จะจัดส่ง เกียรติบัตรให้ได้ไหมครับ

 82. เรียน เจ้าหน้าที่ สทร.
  ขอเรียนสอบถามเรื่องค่าเดินทางรอบแรกหน่อยครับ เนื่องจากผมทำเรื่องเบิกค่าเดินทางกับทางเขตตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเลย อยากเรียนถามว่าทาง สทร.ได้โอนให้ทางสำนักงานเขตหรือยังครับ (สพท.ชย.2 ครับ) ขอบคุณครับ

 83. ดีใจจังไปสัมนาต่างจังหวัดมาเพิ่งได้ตรวจสอบรายชื่อ…ขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสแล้วจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น….^_^

 84. ขอบคุณที่เลือกผมเข้าบ้าน SMedu Season 2
  ผม OONSURA V7 (ตามลำดับ List) อย่าลืม Vote ผมด้วยนะครับ

  โฆษณาขั้นรายการ

  ประกาศ ถึงทุกๆ คนที่ได้เห็น และที่ได้อ่าน
  กรุณาเข้าไปแสดงความคิดเห็น MV ตัวแรก
  จากความสามารถนักเรียน ม.3 ด้วยครับ
  http://oonsura.wordpress.com/
  ติชมได้ ไม่ว่ากัน ขอเป็นความจริงนะครับ
  รับรองว่าหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว นอกจากต้นฉบับเท่านั้น

  • ถึง OONSURA V7 ได้เข้าไปชมผลงานของเด็กๆ ที่คุณครูสอนแล้ว ชอบมากๆเลยค่ะ เด็กๆได้แสดงความความคิดสร้างสรรค์ ช่วยอธิบายวิธีการนำไปสอนของคุณครูให้สำเร็จได้อย่างไร อยากลองให้เด็กๆที่โรงเรียนได้ลองทำดูบ้าง มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เทคนิคพิเศษอะไรที่ทำให้งานออกมาดีอย่างที่เห็น ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ จาก ครูลัฐิกา ผาบไชย โรงเรียนด่านแม่คำมัน สพท.อุตรดิตถ์ เขต 1 http://www.Lathiga@hotmail.com

 85. ครูขวัญฤทัย

  เรียน สทร.
  ขอบคุณที่ได้ให้โอกาสในการอบรมครั้งนี้ค่ะ และด้วยดิฉันได้ย้ายสังกัดจากโรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ สพท.แพร่2 เป็นโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สพท.แพร่2 จึงขอเรียนแจ้งในการส่งหนังสือราชการด้วยค่ะ

 86. เป็นกลยุทธ์กระตุ้นการอบรมที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ ครูแต่ละท่านต่อยอดผลงานอย่างมุ่งมั่น ลงสู่นักเรียนจริง ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งต่อตัวครูเองและที่สำคัญทำให้นักเรียนบ้านนอกติดดอยได้เปิดโลกทัศน์ สมกับคำว่า Social media จริงๆ ขอบคุณ สทร.มากที่มอบสิ่งดีๆให้กับครู นักเรียนและวงการศึกษาไทยค่ะ วันสำคัญทางพุทธศาสนาปีนี้ท่านได้ทำบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ

 87. ขอบคุณ ทีมงาน สทร.ทุกท่าน ที่ทุ่มเทเสียสละกับการติดตามประเมินผลงานของ พี่น้องครูSMEdu…
  ขอบคุณสำหรับโอกาสที่มอบให้อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นหนุนนำที่จะต่อสู้ต่อไปกับการมุ่งมั่นทำงานการสอนในโลกของอินเตอร์ เพื่อการพัฒนาศึกษาของนักเรียนชนบทโรงเรียนขยายโอกาสฯให้ได้ก้าวทันโลกในยุคปัจจุบัน ..ยินกับทุกท่านที่ผ่านการประเมินรอบ 2 นะคร๊าบ พี่น้อง!

  ปล. สำหรับท่านใดที่ไม่ทำบุญที่วัดบ้านเฮาก็เชิญไปทำบุญให้ทุนการศึกษาแถวๆ RCA ก็ได้นะครับ ได้บุญทั้งผู้ให้และผู้รับ สาธุ!

 88. ขอบคุณทีมงาน สทร.ที่ให้โอกาสเข้ารับการอบรมอีกครั้งค่ะ

 89. ขอบคุณทีมงาน สทร.

  ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมอีก จะพัฒนางานต่อไปค่ะ

 90. ดีใจครับที่ผ่าน และ จะได้ไปสัมมนา

  แต่ มาดูวันที่แล้ว อดใจหาย

  เพราะติดเรียนเสาร์อาทิตย์ คงไปไม่ได้

  เสียดายโอกาสครับ

  ขอบคุณ สทร ที่ได้ให้โอกาสเข้าไปอบรม

 91. ฮือ ๆ บอกแม่ว่า จะกลับไปเข้าพรรษาที่บ้าน หลังจากที่ไม่ได้กลับมาสามเดือน

  คุรุ = ครู = หนักจริง ๆ

  • เช่นเดียวกับผมเลย เพิ่งโทรไปบอกแม่ว่าจะกลับบ้าน ไม่ได้กลับมา 3 เดือน สอนอยู่ปทุมธานี บ้านอยู่อยุธยา 55 ใกล้แค่นี้ยังไม่ได้กลับเลย

   แต่ก็ยินดีและดีใจที่ผ่านและได้ไปสัมมนากันอีกครับ

   จะได้นำความรู้มาปรับใช้ พัฒนานักเรียน พัฒนาครู พัฒนาองค์กรกันต่อไป..

 92. ดีใจมากค่ะท่ีจะได้พบกับทุกๆท่านอกครั้งหนึ่งค่ะ

 93. เรียน ทีมงาน
  กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. หนังสือราชการที่จะส่งไป เดิมสังกัดโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สังกัดสพท.ชร.เขต 2 เปลี่ยนเป็น
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัด สพท.ชร.เขต 1 คะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ

  http://saipinn.wordpress.com/
  http://saipin39.wordpress.com/
  http://sixsocial.wordpress.com/
  ครูสายพิน วงษารัตน์

 94. ขอบคุณ สทร.มากครับที่ให้โอกาสครูจังหวัดชายแดนใต้
  และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ผ่านการประเมินนะครับ
  ขอบคุณ สทร.อีกครั้งครับจากใจจริง

 95. แล้วความพยายามก็เป็นผล ครูหลายท่านได้ไปต่อ เหมือนอคาเดมีแฟนตาเซีย ยังไงก็ไม่รู้นะคะ ไม่เคยมีการอบรมครั้งไหนที่มีการลุ้นระทึกเหมือนครั้งนี้มาก่อนเลยในชีิวิตการเป็นครู เริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกเพื่อรับการอบรม การประเมินรอบที่ 1 การประเมินรอบที่ 2 แต่ก็ถือว่าดีค่ะ เพราะเป็นการกระตุ้นให้ครูๆอย่างเราไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนไปพร้อมๆกัน สำหรับครูอีกหลายท่านที่ไม่มีชื่อครั้งนี้ เชื่อแน่ค่ะว่าไม่ใช่เพราะไม่พยายาม แต่ภาระงานที่หนักหนาผสมกับสภาพแวดล้อมที่ไม่เื้อื้ออำนวย ทำให้สิ่งที่พยายามไม่เป็นผล แต่ก็ขอเป็นกำลังใจค่ะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ยังไงก็มีสักวันที่เราจะถึงเส้นชัยเหมือนกัน

  • ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “ครูไทยเรามีศักยภาพและความ สามารถในการผลักดันวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี Social Media ให้เกิดความโดดเด่นและเป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ได้อย่างยั่งยืน” นั้น มิได้เป็นเพียงความเชื่อ แต่มันเกิดขึ้นจริงแล้ว ยอมรับว่าครูไทยเก่งจริงๆ

 96. ขอบคุณทาง สทร.ครับ จะนำวิธการมาพัฒนาการเรียนการสอน
  เพื่อเด็กไทยจะได้เรียนรู้ แล้วหน้าทันต่อเทคโนโลยีครับ

 97. ต้องขอขอบคุรที่สทรให้โอกาสได้เข้าสัมมนาอีกรอบ และขอแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมสัมมนาด้วยกันที่ผ่าน แต่คนที่ไม่ผ่านก็สู้ต่อไปอย่าท้อนะคะ

 98. ยินดีกับเพื่อนๆ ทุกคนนะคะ เสียใจคะที่ไม่ได้รับคัดเลือก ด้วยเหตุผล เครื่อง ไม่พร้อม จึงไมสามารถที่จะให้นักเรียนเข้าไปใช้ได้ จึงทำให้ไม่ได้ใช้งานได้เต็มที่เท่าที่ควร แต่อย่างก็จะสานต่อเจตนารมย์นี้ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ไม่ยอมแพ้คะ โอกาสหน้าขอให้มีโครงการนี้อีกนะคะ เสียใจไม่ได้พบกับเพื่อนอีกแล้ว มีก็แบ่งกันนะคะ จะมาดูทางเว็ปเรื่อยๆ คะ

  • ทุกท่านยังมีชื่ออยู่ในโครงการค่ะ ..หมายความว่า เรายังติดตามอยู่ทุกท่านอย่างต่อเนื่อง ประกาศนียบัตรยังมีและพร้อมมอบให้ครูที่ไม่ผ่าน เรายังรอและให้เวลาอ.สร้างสรรค์ผลงานค่ะ และจะไม่ยอมปล่อยให้คนเก่งอีกหลายๆ คน หลุดลอย(นวล)ไปจากโครงการนี้แน่นอน

 99. โชคดีผ่านประเมินได้เข้ามารอบสอง ขอบคุณ สทร. ที่ให้โอกาสครับ

 100. ติดเรียนเสาร์ อาทิตย์ทำไงดีค่ะ

 101. เสียใจค่ะยุ่งๆกับงานรร.และงานเขต เลยตกรอบไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ก็จะพัฒนางานไปเรื่อยๆนะคะ โอกาสหน้าคงได้มาเจอพี่ๆ น้องนะคะ

 102. เหลือวันหยุดให้ผมวันเดียวเอง 555

  แต่ก็ถือว่าการได้ไปสัมมนาครั้งนี้เป็นการพักผ่อนก็แล้วนะกันนะครับ 😀

  ยินดีและดีใจมากที่ได้เข้าร่วมและได้เจอพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ อีกครั้งครับ

  ขอบคุณ สทร. ครับ

 103. ครูขนิษฐา วทัญญู

  ขอบคุณ สทร. ที่ให้โอกาสได้พัฒนาอีก…ดีใจมากที่จะได้เข้าร่วมอบรมและเจอเพอื่นร่วมโครงการอีกครั้ง

 104. ดีใจที่ได้รับคัดเลือกแต่อยากทราบว่าหนังสือราชการที่จะให้ไปอบรมไม่ทราบว่าจะไปดูได้ที่ไหนกรุณาแจ้งด้วยหรือไม่ต้องทำหนังสือขออนุญาตโรงเรียนเนื่องจากเป็นวันหยุด
  ขอบคุณมาก
  aj.lek

  • ขณะนี้เสนอรายชื่อให้ ผอ.สทร.เซ็นจดหมายอยู่ค่ะ คาดว่าวันจันทร์ช่วงเช้าเราจะ e-filing แจ้งเขต ส่วนจดหมายถึงผอ.โรงเรียน เราจะแจ้งไปที่เมล์ของท่าน และนำขึ้นที่บล็อกกลางนี้ค่ะ

 105. ครูโคราช เขต 5

  ขอขอบคุณ สทร. และคณะทำงานทุกท่าน
  ที่ให้โอกาสนำสิ่งดีๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
  จะพยายามพัฒนาและปรับปรุงงานให้ดีกว่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมาที่สุดค่ะ

 106. ขอบคุณค่ะที่ให้โอกาส สำหรับการอบรมในครั้งนี้

 107. ขอบคุณคะ ที่ให้โอกาส จะดำเนินการให้ดีที่สุดคะ

 108. ขอบคุณนะคะ
  ที่ให้โอกาสได้พัฒนาผลงานต่อไป

 109. ขอขอบคุณ สทร.ที่ให้โอกาสครูวัย Babybroom ได้พัฒนาต่อค่ะ

 110. ต้องขออภัยด้วยในการที่ต้องให้ท่านมาประชุมวันหยุด สาเหตุเพราะเรื่องสถานที่จัดไม่ว่างในช่วงเวลาหลังจากนี้ ซึ่งถ้าไปใช้ที่อื่นก็จะไม่สะดวกเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งทาง TOT ได้เชื่อมสายเคเบิ้ลไฟเบอร์ออฟติกไว้ที่นี่แล้ว ประกอบกับกลุ่มเผยแพร่ฯ Plan งานเต็มเหยียดหลังจากนี้ จึงขยับลำบาก ขออภัยจริงๆ ค่ะ

 111. เมื่อคืนไม่กล้าเปิดดู เพราะผลงานตัวเองยังต้องปรับปรุงอีกมาก ที่ได้คงเพราะลูกศิษย์ตัวน้อยทั้งหลายที่ขยันส่งงาน เพื่อนเมล์มาบอก ขอบคุณ สทร.ที่ให้โอกาส

 112. ดีใจที่มีโอกาส ขอบคุณคะ

 113. ตรงกับวันหยุด เลื่อนไปอีกนิดได้ไหมครับ ไม่ได้ไปทำบุญเลย ไม่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวด้วย นานๆๆ จะมีวันหยุดต่อกันยาวๆๆ แต่ก็จะไม่สละสิทธิ์ จะเข้ารับการอบรมครับ ขอบคุณที่คณะกรรมการได้พิจารณาให้ผ่านการคัดเลือกรอบสองครับ…

 114. ยินดีกับทุก ๆ คนที่ผ่านการประเมินน่ะครับ แล้วเจอกันน่ะครับ…. ส่วนของผมยังต้องปรับปรุงอีกเยอะครับ…… เด๊่ยวค่อยไปแชร์ข้อมูลร่วมกันในวันนั้นน่ะครับ

 115. เพิ่งกลับมาจากพักผ่อนดูหนังในวันสุดสัปดาห์ เลยแว๊บมาดูการประกาศผลออสการ์สักหน่อย

  สำหรับท่านที่ผ่านการประเมินก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะรับ และขอเป็นกำลังใจให้กับชาว SMEdu ทุกท่านครับผม

  ความสำเร็จนี้ ไม่ได้เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคุณครู หรือของ สทร. เพียงอย่างเดียว แต่เป็นพลังจากมือน้อยๆ ของลูกศิษย์ ที่ตั้งอกตั้งใจเรียน แม้มันจะยากเย็นแค่ไหน แต่พอเห็นนักเรียนไม่ย่อท้อ ครูก็มีกำลังใจสู้ต่อไป

 116. สวัสดีค่ะ ขอบคุณและดีใจมากที่สุดเลย ขอบคุณที่สุดคือฝ่ายจัดการอบรม วิทยากร ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อน คนในครอบครัว และที่สุด ขอยกความดีใจนี้เป็นแรงใจให้ พ่อหายป่วยเร็วๆนะ …ลูกจะได้คุยให้ฟัง…ครูติ๋ว

 117. ก่อนอื่น ต้องขอขอบพระคุณสำหรับทีมงาน สทร.ที่ให้โอกาสผมในการประเมินผลงานในครั้งนี้ผมมีความยินดีจะร่วมทำงานในโครงการนี้ต่อไปเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ในอนาคตของเด็กไทย(เด็กพิเศษ)ต้องทำได้

 118. เรียน หัวหน้าทีมงานสทร.

  ดีใจที่มีโอกาสผ่านการประเมินให้เข้าร่วมประชุมสัมนาวิชาการแต่รู้สึกเสียดายวันหยุดสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่มีโอกาสไปร่วมทำบุญ น่าจะเลื่อนวันประชุมสัมนาจะดีมากนะครับ คือสำหรับผมแล้วมันขาดๆเกินๆไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไร

  ขอบคุณครับ

 119. เหมือนเป็นซินเดอเรลล่า เลยค่ะ เที่ยงคืนปั๊บผลออกปุ๊บ อิอิอิ ดีใจจังเลยค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: